שלב ההקמה והמסירה

שלב ההקמה והמסירה - ולטמן מהנדסים

גיבוש תפיסת הפעלה בהתאם לצרכי הלקוח.

כתיבת מפרטים – אחזקה, ניקיון, גינון, שמירה וכו'.

הכנת אומדן תפעול, אומדן תחזוקה ואומדן אחזקה

ליווי שלב המסירה וקבלת המבנה והמערכות.

בדיקה ואישור לתיקי המתקן.

כתיבת נהלי אכלוס למבנים, איתור קשיים בתחזוקה

חזרה ל"שירותים שלנו" >>