ולטמן מהנדסים מקבוצת אשד

ייעוץ תפעול ותחזוקה של מבנים ומערכות מורכבות

בעשורים האחרונים קיימת עליה משמעותית בעלויות התפעול והתחזוקה של מבנים והמערכות התומכות. בניה לגובה, אדריכלות יצירתית,
ריבוי מערכות אלקטרו-מכנית ושילוב תרבות הצריכה עם הגישה התכנונית ל"עירוב שימושים" מהווים אתגר תפעולי משמעותי הנושא בחובו עלויות רבות.

אנחנו בולטמן מהנדסים גיבשנו תפיסת תפעול ותחזוקה המהווה חלק אינטגרלי משלב התכנון ועד שלב התפעול הנותנת מענה "שלם" ואופטימלי
לצורכי התפעול והתחזוקה לטווח ארוך תוך הורדת העלויות הכרוכות בכך.

בולטמן מהנדסים מועסקים מהנדסים ויועצים המשמשים יועצי אחזקה, יועצי תחזוקה, יועצי תפעול המתמחחים בכל האספקטים של תפעול, אחזקה ותחזוקה של מבנים גדולים, מערכות מורכבות ופרויקטים של עירוב שימושים.