כי הקמת פרויקט היא

התחלה לתחזוקה ממושכת

מי אנחנו?

 • חברת רוני ולטמן מהנדסים מספקת שירותי ייעוץ ותכנון בתחומי התפעול והתחזוקה למעלה מ – 40 שנה
 • השירותים כוללים: גיבוש תפיסת תפעול ותחזוקה לקומפלקסים/מבנים ומערכות, בדיקת התכנון מהיבטי אחזקה, כתיבת חוזי שרות ארוכי טווח למערכות מיוחדות, כתיבת מכרזים ובל״מים לנותני שירות, כתיבת מפרטי אחזקה, עריכת סקרי מצב נכסים, הכנת אומדני אחזקה רב שנתיים ועוד
 • החברה, כיום חלק מקבוצת ״אשד״ נותנת שרותי ייעוץ למשרדים ולוועדות ממשלתיות, גופים ציבוריים, עיריות ורשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, חברות הייטק, משרדי אדריכלים, בנקים, חברות בנייה ועוד
 • תפיסת הייעוץ ניתנת בראיית ״השלם״ התפעולי והתחזוקתי, החל משלב הייזום והתכנון, דרך ההקמה, המסירה והתפעול השוטף
 • תפיסה מערכתית זו מספקת ללקוח רמת שרות גבוהה בעלויות אופטימליות ובהסתכלות ארוכת טווח
 • במשרדי החברה מועסקים כ-11 מהנדסים, אקדמאים והנדסאים מומחים בייעוץ לתפעול ותחזוקה

שלב הפרוגרמה והתכנון

בשלב הפרוגרמה
 • מיפוי ואפיון צרכי האחזקה והתפעול ללקוח
 • מתן הנחיות לתפעול ותחזוקה לפרוגרמה
 • הנחיות לנגישות לאחזקה וניקיון
 • וידוא אמצעים לשרידות ורציפות פעולת המתקנים
 • הנחיות לשיטת מספור אחידה למבנה והמערכות
בשלב התכנון ובדיקת התוכניות
 • קבלת תכניות ומפרטים ומתן הנחיות למתכננים בראיית התפעול והתחזוקה
 • איתור קשיים בתחזוקת המבנה ומתן פתרונות
 • הכנת אפיון ודרישות לספרי מתקן
 • אפיון דריות התחזוקה לתקופת הבדק ואחריה
 • כתיתב חוזי שרות ארוכי טווח למערכות מיוחדות ותיחום הוצאות האחזקה
 • המלצות לשילוב אמצעי עזר וחידושים לחיסכון בעלויות תפעול
 • הגדרת כמויות רכיבים ופריטים רזרביים בסיום הבניה
 

שלב ההקמה והמסירה

בשלב ההקמה:
 • גיבוש תפיסת ההפעלה בהתאם לצרכי הלקוח
 • בדיקת הטמעת דרישות התכנון בראיית תחזוקה
 • בדיקת המבנה והמערכות לנגישות לאחזקה
 • כתיבת מפרטי אחזקה, ניקיון, גינון, אבטחה וכו׳ וליווי מכרזים
 • הכנת אומדן ראשוני לתפעול ותחזוקה
בשלב המסירה:
 • ביצוע סקר אחזקה, השתתפות במסירת וקבלת המבנה ומערכות
 • וידוא קבלת התחייבות נותני שירות לזמן ארוך
 • סיוע בקבלת ואישור תיקי מתקן
 • תכנון והקמת מערך תחזוקה ממוחשב

שלב התפעול

בשלב התפעול:
 • בקרה הסכמית על עמידת קבלני התפעול והתחזוקה בהתחייבותם
 • הדרכת הלקוחות בשירותים ובזכויותיהם מול הקבלנים
 • ביצוע סקרי אחזקה על מצב נכסים
 • חישוב אומדנים להקמת קרן פחת בראיית עלויות האחזקה בטווח הארוך
 • ביצוע סקרי אינוונטר והקמת תוכניות אחזקה במערכת ממוחשבת
 • כתיבה וחידוש מכרזים לתפעול ותחזוקת מבנים ומערכות וסיוע בבחירת הזוכה

השירותים שלנו

שילוב אמצעים טכנולוגיים
בתחזוקת מבנים

אומדנים לחישוב קרן פחת

כתיבת מכרזי אחזקה

הנחיות לתכנון בראיית
התפעול התחזוקה

ביצוע סקרי אינוונטר

ביצוע סקרי תחזוקה

כתיבת חוזי שירות
מערכות מיוחדות / ספק יחיד

כתיבת מפרטים לאחזקת
מבנים ומערכות

גיבוש תפיסת תפעול ותחזוקה

איתור קשיים בתחזוקת
מבנה ומתן פתרונות

מתן ייעוץ טכני
לתחזוקת מבנים

בדיקת ספרי מתקן ותכניות עדות

תהליכי בקרה חוזית

הקמת תכניות אחזקה ממוחשבות

ביצוע אמדנים לעלויות תפעול ותחזוקה

0
שנות ניסיון
0 +
לקוחות
0 +
פרויקטים
0 +
הקמת מערכי אחזקה ממוחשבים

פרויקטים נבחרים

אז למה צריך ייעוץ לתפעול ואחזקה לכל אורך חיי הפרויקט

 • בכדי לתת מתן מענה שלם ובראיה רחבה בעולם של מומחים ממוקדים.
 • כי מגמת ריבוי המערכות האלקטרו-מכניות והטכנולוגיות במבנים תמשיך להתגבר ואיתה העלייה בהוצאות הקמת המבנה ובתחזוקתו 
 • כי תחזוקת מבנים מורכבת ממגוון רב של תחומים שונים
 • נדרש להגדיר את רמת השרות ורמת האיכות הנדרשת מחברות התחזוקה
 • כי סיום הקמת מבנה הוא רק ההתחלה לתפעול ותחזוקה מתמשכים

בין לקוחותינו

נשמח לעמוד לשירותכם

שלחו לנו הודעה או צרו קשר באחד מהאמצעים הבאים:

veltman@rve.org.il
מען למכתבים:
אמות פארק טק, שד` מנחם בגין 5, ת.ד. 183 בית דגן 5020000
טלפון :03-6489051
פקס: 03-6341617

© כל הזכויות שמורות לאשד תפעול אחזקה ולרוני ולטמן מהנדסים בע"מ