יגל יפעי – בקר לוגיסטיקה

השכלה: בגרות מלאה

ביצוע בקרות לוגיסטית על הזכיין. אחראי לבצע בקרות שוטפות ובקרות נושאיות.

חזרה למי אנחנו >>