טגסט אותלו – בקרית לוגיסטיקה


השכלה
: לימודי תעודה עיצוב ותדמיתנות אופנה

ביצוע בקרה לוגיסטית על הזכיין. אחראית לבצע בקרות שוטפות ובקרות נושאיות.

חזרה למי אנחנו >>